تبلیغات
دلتنگـــی هــای یـک درخـت - تصاویر


اصفهان - آذرماه 1388کنگان- 9 دی ماه 1390نوشهر- 1 فروردین ماه 1387کنگان، همراه با مهدی - 5 فروردین ماه 1391دشتستان ، جایی که به دنیا اومده و بزرگ شدم - مردادماه 1390
باغچه ای که دیگه وجود نداره. اون گوشه ی حیاط کپری بود
که وقتی بارون می گرفت مهمونش می شدم، به صدای بارون گوش می سپردم
و ...
دنیای دیگه ای بود که دیگه وجود نداره و تنها خاطراتش موندن.من و برادر بزرگترم ، فکر کنم اون موقع 6 سالم بود